Synology High Availability

SHA là thiết lập đáp ứng khả năng sẵn sàng cao trên thiết bị Synology hoặc thiết bị chạy hệ điều hành Synology DSM. Với SHA hai thiết bị có thể hoạt động song song và chuyển đổi dự phòng khi hệ thống chính gặp lỗi phần cứng.

Đồng Bộ Thời Gian Thực

Dữ liệu được đồng bộ trên hai thiết bị theo thời gian thực. Sẽ không mất dữ liệu khi có trục trặc trên một thiết bị vì mọi dữ liệu đã được sao lưu sang thiết bị phụ ngay lập tức.

Tự Động Chuyển Đổi

Khi thiết bị chính gặp trục trặc không thể hoạt động được như lỗi phần cứng hay mất nguồn điện, hệ thống sẽ tự động chuyển đổi dự phòng sang thiết bị phụ. Chỉ mất một chút thời gian và không yêu cầu can thiệp của con người.

Cấu hình đơn giản

Giao diện cấu hình đơn giản, công cụ đi kèm cho phép kiểm tra trạng thái của thiết bị.

Hỗ trợ các ứng dụng tích hợp

Ngoài đồng bộ dữ liệu, tất cả gói phần mềm phụ trợ đi kèm như FTP, web, mail đều được đồng bộ và chuyển đổi dự phòng hoạt động được ngay.

Ảo Hóa

Hỗ trợ chuyển đổi dự phòng cho kết nối iSCSI đảm bảo kết nối cho trung tâm dữ liệu ảo hóa hoạt động.

Hỗ trợ trên nhiều thiết bị

Hoạt động được trên nhiều thiết bị và hệ thống cài đặt hệ điều hành DSM. Cho phép khách hàng thuộc nhóm doanh nghiệp, trường học, tổ chức phi lợi nhuận, chính phủ… đều có thể áp dụng với thiết bị lưu trữ phù hợp với quy mô của mình.