Tất Cả trong Một

Hệ điều hành quản lý lưu trữ DSM là hệ điều hành đa năng đáp ứng đầy đủ các chức năng cho lưu trữ và mạng cơ bản cho doanh nghiệp. Thiết kế theo dạng module, các tính năng có thể được cài đặt mở rộng hoặc xóa bỏ dễ dàng.

Mạng

Sử dụng DSM để triển khai quản lý mạng máy tính. Quản lý hạ tầng với dịch vụ cấp IP động, máy chủ DNS. Quản lý người dùng qua LDAP với dịch vụ máy chủ LDAP…

DHCP

Cấp IP động cho các máy trong mạng.

DNS

Làm máy chủ phân giải tên miền.

Log

Nhận nhật ký hệ thống gửi đến từ hệ thống khác, hoặc xuất nhật ký tới hệ thống khác. Theo dõi nhật ký hệ thống, lọc thông báo lỗi, cảnh bảo…

RADIUS

Giao thức RADIUS cung cấp xác thực cho các kết nối mạng.

LDAP

Làm máy chủ quản lý người dùng trong doanh nghiệp theo chuẩn LDAP.

VPN

Máy chủ VPN tương thích các chuẩn kết nối Open VPN, PPTP và L2TP. Đáp ứng được khoảng 30 kết nối đồng thời.

Proxy

Làm Proxy và tăng tốc truy cập internet qua Proxy bằng bộ nhớ đệm dữ liệu web đã truy cập trước đó.

SSO

Single Sign-On chỉ cần đăng nhập một lần cho tất cả dịch vụ web trên DSM.

Ứng Dụng

Với module ứng dụng như máy chủ web, mail và in ấn. Hệ thống lưu trữ của bạn có thể thay thế máy chủ in qua mạng hay máy chủ web giúp tiết kiệm chi phí khi phải triển khai thêm máy chủ.

Web

Máy chủ Web PHP và cơ sở dữ liệu MariaDB. Hỗ trợ phân giải cho nhiều trang web, bạn có thể đặt nhiều trang web trên cùng một hệ thống DSM, đáp ứng được cho các trang web PHP đơn giản có số lượng truy cập ít.

Mail

Máy chủ email, hỗ trợ đầy đủ các chuẩn kết nối và bảo mật của email. Đủ đáp ứng cho nhu cầu thấp, vài chục người dùng.

Print

Làm máy chủ in ấn, scan qua mạng. Hỗ trợ Google Cloud Print cho phép in qua internet và in từ các máy chạy hệ điều hành ChromeOS.