iSCSI & Ảo Hóa

Khi triển khai ảo hóa doanh nghiệp, dữ liệu máy ảo được lưu theo dạng ảnh đĩa cứng trên hệ thống lưu trữ tập trung, dữ liệu đó phục vụ cho nhiều máy chủ xử lý ảo hóa cùng truy cập xử lý. Hệ thống lưu trữ quản lý các LUN (ổ logic) chia sẻ qua iSCSI, hay thư mục chứa dữ liệu chia sẻ qua NFS cho các máy xử lý ảo hóa truy cập.

Tốc Độ Cao với SSD

Khi tạo ổ cứng ảo chia sẻ qua iSCSI hay thư mục chứa ảnh đĩa chia sẻ qua NFS phục vụ cho lưu trữ của trung tâm dữ liệu ảo hóa, hiệu suất đều được cải thiện khi sử dụng ổ SSD làm bộ nhớ đệm. Cấu hình bộ nhớ đệm bằng ổ SSD đơn giản, tăng tốc truy cập, giảm tải cho các ổ cứng chứa dữ liệu chính.

Tối ưu cho VMware

iSCSI với thiết lập tối ưu có thể tăng tốc nhiều lần khi hoạt động trên nền tảng VMware vSphere 6 với công nghệ VAAI bao gồm: Hardware Assisted Locking (ATS), Block Zero, Full Copy

Windows ODX

Windows 2012 và 2012R2 hỗ trợ công nghệ Windows ODX cho phép kết nối tới ổ lưu trữ mạng để phục vụ cho nền tảng ảo hóa Hyper-V với tốc độ cao, giảm được băng thông truy cập từ thiết bị lưu trữ đến máy chủ.

Snapshot LUN

Backup nhanh snapshot cho các LUN chia sẻ iSCSI. Lưu tối đa 256 bản snapshot cho LUN.

Tạo Bản Sao Tức Thời

Sao chép 1 LUN sẵn có thành LUN mới với tốc độ gần như tức thời.

Hỗ trợ VMware Site Recovery Manager

Hỗ trợ thiết lập hệ thống dự phòng của VMware. Khôi phục lại hệ thống khi có thảm hóa bằng VMware vCenter Server.